Tillbaka
2021-01-21

Två logiker för stödåtgärder i skolan

Det finn två helt skilda sätt att närma sig frågan om stödåtgärder i skolan. Å ena sidan utifrån det jag kallar en undervisningslogik och å andra sidan utifrån vad jag benämner som en diagnoslogik. Det finns sedan en rad...

Claes Nilholm

2020-12-07

Inkludering i ett dilemmaperspektiv

Exakt hur idén om inkludering ter sig utifrån ett dilemmaperspektiv går det givetvis att ha olika åsikter om. Här kommer jag att utgå från min egen tolkning av vad ett dilemmaperspektiv innebär i relation till inkluderingsfrågan. Min tolkning...

Claes Nilholm