Tillbaka
2020-05-25

skolan och covid-19

I den här bloggen brukar jag sällan knyta an till dagsaktuella företeelser. Att inte skriva något om covid-19 och dess påverkan på skolan är dock i nuläget lite som att inte låtsas om elefanten i rummet. På flera sätt utmanas nu...

Claes Nilholm

2020-04-16

Ett mångfaldsindex - vad kan det visa?

I den här bloggen avser jag att diskutera vad ett mångfaldsindex skulle kunna innebära och jag vill också visa att ett sådant index kan illustrera någonting viktigt vad gäller svensk skola. Mitt fokus är grundskolan, men...

Claes Nilholm

2020-03-02

Hur kan skolor och klassrum bli mer inkluderande? (Del 2)

I en tidigare blogg diskuterade jag samma fråga som ställs i denna rubrik. Här vill jag utvidga diskussionen. I den förra bloggen (se länk nedan) skrev jag om två studier jag själv varit delaktig i där vi försökte identifiera faktorer som bidrar...

Claes Nilholm