Tillbaka
2021-02-08

Vem har makten över skolan? - ett nät utan spindel

Ett omedelbart svar på rubrikens fråga är att det är politiker som har denna makt. Det är trots allt de som stiftar lagar och antar förordningar. De styrdokument som ska ha störst betydelse för det som sker i skolan, skollagen och läroplanerna,...

Claes Nilholm