Tillbaka
2022-02-22

Matematikämnet ur ett inkluderande perspektiv

Länge har jag tänkt skriva en blogg om matematikämnet. Påfallande många elever lyckas inte nå målen i ämnet. Vidare tappar många elever gradvis intresset för matematikämnet och i nionde klass har uppemot hälften av eleverna en...

Claes Nilholm

2021-05-18

Särlösningar i siffror

I olika internationella deklarationer såsom exempelvis Salamanca-deklarationen uttrycks en samstämmighet om att utbildningssystem ska ha så få särlösningar som möjligt. Därför är det förstås viktigt att i ett utbildningssystem ha...

Claes Nilholm