Bloggar Bloggar

Jakten på informanter

Jakten på informanter

Årets första stora projekt är en enkätundersökning om värdegrunder. Kul och spännande, förstås, att få se vilka resultat man får. Men innan man kommer så långt är det mycket som ska göras. Som alltid, tycker jag, häpnar man över hur mycket jobb det är innan man får in sina data. Enkätfrågor ska formuleras och prövas, vettiga svarsalternativ ställas mot varandra. Man ska planera i tid och man ska framför allt ha kontakt med en väldig massa människor som blir inblandade i enkätundersökningen. Också det är kul och spännande, men innebär också en hel del svårigheter. Det är inte alldeles lätt att få fatt i någon som är pigg på att delta i enkätundersökningar, och det är något som jag också känner igen från kontakter med andra forskare. Människor verkar helt enkelt bli mindre benägna att svara på enkätundersökningar. Eller är det vi, forskare, som frågar på fel sätt? Behöver man laborera med att informanter ska ha ersättning för att fylla i ett enkätformulär? Jag vet inte. Man vill väl att var och en som bidrar till en undersökning ska känna sig hederligt behandlad, men individuella ersättningar skulle omöjliggöra många undersökningar. Kanske ligger inte förklaringen i forskarnas försök att samla in enkätmaterial, utan i en allmän mättnad som inträtt efter ifyllandet av alltför många medarbetarundersökningar och kundundersökningar. När arbetsplatser som vi kontaktar och ber om deltagande menar att medarbetarna redan får allt för många mejl, då är det bara allt för lätt att hålla med. Jag saknar verkligen inte förståelse för dem som avböjer deltagande, men är uppriktigt intresserad av lösningar!
kommentarer
Lägg till kommentar