Bloggar Bloggar

Ny termin - nya tag

Ny termin - nya tag

Det går lång tid mellan blogginläggen, men det betyder inte att arbetet står still. Under vårterminen arbetade vi intensivt med en enkätundersökning på statliga myndigheter, och därefter förstås med arbetet på en artikel om de insikter vi fått med hjälp av 2016 års fokusgruppssamtal och 2017 års enkätundersökning. Nu går vi vidare och intensifierar arbetet med att kategorisera och analysera texterna i vår stora samling av myndigheternas värdegrundstexter. Särskilt glädjande just nu är att tre nya studenter satt igång sina uppsatsarbeten med uppsatsämnen inom ramen för projektet. Det är två kandidatuppsatser och en masteruppsats, samtliga här på institutionen i Uppsala. Mera information om de uppsatsprojekten kommer förstås här.
kommentarer
Lägg till kommentar