Bloggar Bloggar

Sortering

Sortering

Materialdag

Förra veckans arbete handlade en hel del om materialsortering. Ibland är värdegrunderna självständiga dokument, just med rubriken värdegrund. Ibland ingår de i andra dokument, till exempel verksamhetsplaner, årsredovisningar och visioner. Åter andra dokument liknar värdegrunder, men använder inte ordet. Vid ett gemensamt arbetsbord med pappersutskrifter kan en del kategoriseringsproblem lösas.

kommentarer
Lägg till kommentar

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Vi heter Catharina Nyström Höög och Anders Björkvall och vi arbetar med ett forskningsprojekt om statliga myndigheters värdegrunder. Projektet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och löper mellan åren 2016 och 2018.

Archive Navigation Portlet

Arkiv