Bloggar Bloggar

Sortering

Sortering

Materialdag

Förra veckans arbete handlade en hel del om materialsortering. Ibland är värdegrunderna självständiga dokument, just med rubriken värdegrund. Ibland ingår de i andra dokument, till exempel verksamhetsplaner, årsredovisningar och visioner. Åter andra dokument liknar värdegrunder, men använder inte ordet. Vid ett gemensamt arbetsbord med pappersutskrifter kan en del kategoriseringsproblem lösas.

kommentarer
Lägg till kommentar