Här-är-du Här-är-du

Blog List Portlet

Tillbaka
2018-05-23 18:07:52.767

Om betydelsen av "glee"

En  kollega till mig, Magnus, hade varit på besök i ett av sina barns skola. Hans ögon lyste när han berättade om hur fantastiskt det var i skolan. Perspektivet är inte på något sätt unikt. När föräldrar i Sverige får...

Claes Nilholm

2017-01-11 09:57:16.14

Vad är dyslexi?

Det finns flera historiska fallbeskrivningar av hur personer med helt normal intellektuell utveckling står handfallna i sitt möte med skriftspråket. De har helt enkelt stora problem med att lära sig att läsa. Eftersom dessa personer inte verkade ha problem inom andra...

Claes Nilholm

Archive Navigation Portlet

Arkiv