Här-är-du Här-är-du

Blog List Portlet

Tillbaka
2017-01-16 11:33:30.857

Vad är ett dilemmaperspektiv?

För ett antal år sedan skrev jag en bok som handlar som perspektiv på specialpedagogik. De flesta är förmodligen överens om att specialpedagogik handlar om problem i relation till skolarbete eller lärande i största allmänhet. Det finns olika...

Claes Nilholm

2016-03-14 09:26:17.937

Varför genomförs så få pedagogiska experiment?

Ett experiment används oftast för att kartlägga orsakssamband. I medicinsk forskning används experiment regelbundet, till exempel när effekter av läkemedel ska undersökas. En experimentgrupp får ta den nya medicinen medan en kontrollgrupp får...

Claes Nilholm

Archive Navigation Portlet

Arkiv