Här-är-du Här-är-du

Blog List Portlet

Tillbaka
2016-05-25 15:56:37.34

Skolkommissionens uppdrag - några reflektioner

Skolkommissionen har precis kommit ut med ett delbetänkande. Skolkommissionen uppdrag innebär i korthet att den ska analysera orsaker till de fallande skolresultaten och föreslå nationella målsättningar för skolan. De nationella målsättningarna ska...

Claes Nilholm

Archive Navigation Portlet

Arkiv