Här-är-du Här-är-du

Blog List Portlet

Tillbaka
2017-06-29 11:40:50.297

Det blev ingen Skolkommission

I den svenska demokratin finns vad jag tycker är en ganska rimlig arbetsfördelning när det gäller vem som ska göra vad i relation till svensk skola. Tyvärr är det enligt min uppfattning inte så att alla aktörer gör vad de förväntas...

Claes Nilholm

Archive Navigation Portlet

Arkiv