Tillbaka
2021-11-29

Teorier om, för, i och mot skolan

Det finns en viktig distinktionen mellan teorier om och för skolan. Medan de förra teorierna förväntas leda till en kunskap om hur skolan fungerar ska de senare teorierna så att säga hjälpa till att utveckla skolan i rätt riktning. Inte oväntat har...

Claes Nilholm

2021-11-15

Spänningar i inkluderingsfältet

Min kollega Gunnlaugur Magnusson beskriver i artikeln ” From Salamanca to Sweden: inclusive education as policy in transit” (se länk nedan) tre spänningar i inkluderingsfältet vilka jag avser att diskutera i den här bloggen. Gunnlaugurs artikel har annars ett vidare fokus...

Claes Nilholm

2021-11-11

Två utmaningar för kritiska perspektiv i skolforskningen

Under lång tid har kritiska perspektiv haft ett inte så ringa inflytande inom ramen för svensk skolforskning. Kritiska perspektiv fokuserar maktfrågor. Vi återfinner kritiska perspektiv i till exempel traditionell utbildningssociologisk forskning om betydelsen av...

Claes Nilholm