Här-är-du Här-är-du

Blog List Portlet

Tillbaka
2018-04-02 09:25:35.887

Gemenskapens möjligheter och mörka sidor

Ibland talas det om att samhället alltmer kännetecknas av en ”hyperindividualisering”. Lite ironiskt kan vi kanske beskriva det som att det liberala samhället till slut har skapat den atomistiske och självreglerande individ som utgjort dess teoretiska förutsättning. ...

Claes Nilholm

Archive Navigation Portlet

Arkiv