Tillbaka
2021-06-14

Exkluderingen har gått för långt

Det finns givetvis stora brister på flera nivåer i argumentationen för att ”inkluderingen” har gått för långt: 1) i förståelsen av vad inkludering innebär 2) i det vetenskapliga underlaget 3) i bortseendet från betydelsen av internationella...

Claes Nilholm